Termes i condicions generals d'ús

POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES

TIGRE DE PAPER disposa d’un fitxer automatitzat de les dades de caràcter personal facilitades voluntàriament pels seus usuaris a www.tigredepaper.cat.

TIGRE DE PAPER garanteix la privadesa d’aquestes dades i es compromet a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i TIGRE DE PAPER es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret. TIGRE DE PAPER podrà utilitzar el fitxer de dades d’usuaris per informar de modificacions en el servei, però sol·licitarà sempre l’autorització expressa per part de l’usuari per a l’enviament de missatges informatius i/o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers, sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

L’usuari podrà exercir els drets que la Llei li reconegui d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

Qualsevol usuari pot exercir aquest dret mitjançant comunicació escrita dirigida a:


TIGRE DE PAPER
Plaça Gispert número 4, 1r pis. 08241, Manresa
93 742 26 83
info@tigredepaper.cat

INFORMACIÓ LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d'aquesta web, així com també dels elements que contenen aquestes pàgines (que inclouen, entre d’altres, textos, animacions, imatges, sons, àudio, vídeo, documents o programari), ja sigui agafats individualment com conjuntament, són d’exclusiva propietat de TIGRE DE PAPER o s’ofereixen sota les convenients autoritzacions dels seus autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers. Per tant, tots els continguts (textos, gràfics, fotografies, logos, icones, imatges, disseny gràfic, programari, etc.) estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial, i protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda prohibida la reproducció, utilització, modificació i distribució dels continguts en qualsevol tipus de suport (paper, CD-ROM, pàgines web) sense permís explícit de TIGRE DE PAPER.


L’usuari podrà visualitzar els diferents continguts, imprimir-los i emmagatzemar-los sempre que sigui, únicament i exclusivament per al seu ús personal. Per tant, queda terminantment prohibida la seva distribució i utilització amb finalitats comercials i la seva modificació o alteració.

Les operacions de venda s’entendran realitzades per:


TIGRE DE PAPER
Plaça Gispert número 4, 1r pis. 08241, Manresa
93 742 26 83
info@tigredepaper.cat